El repertori del quintet (1850-1950)

DANIEL ORTUÑO GELARDO


 

Aquesta part tracta de l'estudi de les obres més importants per a quintet entre els anys 1850 i 1950. Donada l'extensió tan gran de l'estudi, es va decidir centrar la investigació d'aquest segle, època molt rellevant per a la formació i la música de cambra en general. Bàsicament és un estudi pròpi de les peces, del seu context i les peculiaritats que les envolten i el compositor que les va escriure.

 

S'ha intentat enfocar aquest anàlisi des del punt de vista interpretatiu, amb l'objectiu de comprendre millor el repertori a l'hora d'interpretar-lo.

 

Aquesta secció està estructurada en 4 parts dividint el segle en 25 anys en ordre cronològic de manera que es pot  apreciar l'evolució de l'escriptura per a aquest grup de cambra. Es pot resumir en 20 quintets, entre els quals podien faltar les obres de Taffanel, Nielsen, Arnold, Jean-Français y Ligeti entre tants altres que han creat un cànon dins el repertori del quintet de vent clàssic.