La consagració de Jonathan Russell

CARLOS GAY FERNÁNDEZ


Se’ns presenta en aquest treball la possibilitat de tocar un arranjament pràcticament sencer de la Consagració de la primavera per a la formació del quintet de vent clàssic, en el que es condensa tota l'orquestra a cinc veus.

 

Per això, i és únicament decisió de l’arranjador, es fan servir sis instruments (set si contem el clarinet en la): els cinc de la formació i el flautí, prescindint així de la possibilitat d'utilitzar flauta en sol, clarinet en Mib, clarinet baix o corn anglès, instruments molt importants a la música del ballet original. Això condicionarà la gama de colors i de registres del conjunt, i suposarà alterar el tractament de moltes veus i solos importants.

 

Quins procediments i criteris s’estableixen per portar a terme aquesta dràstica reducció i condensació de veus i colors, és el tema a tractar en aquesta part del projecte. Per això analitzarem i compararem les similituts i diferències entre el guió orquestral i el del quintet.

Aquest apartat del treball busca entendre com es va concebre l'arranjament, les limitacions instrumentals i sonores que tindrà i de com aquestes es poden resoldre, transcrivint i arranjant.